Fondos

PREMIOS E AXUDAS DO IGAPE AOS PROXECTOS PILOTO FABRICA 4.0 EN GALICIA

PREMIOS E AXUDAS DO IGAPE AOS PROXECTOS PILOTO FABRICA 4.0 EN GALICIA

PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

A entidade participou nun proxecto premiado do programa “Piloto Fábrica 4.0”, cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso aos servizos de apoio avanzados.

PDF á noticia