Fondos

AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0, COFINANCIADAS NO MARCO DO   PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

AXUDAS Á DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0, COFINANCIADAS NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020

PROXECTO COFINANCIADO POLO IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020.

Co apoio do IGAPE, XUNTA DE GALICIA e FEDER no marco do programa operativo FEDER GALICIA 2014-2020, SETGA afronta a execución do Proxecto de dixitalización, cuxo obxectivo central é continuar coa transformación dixital para incrementar a productividade, a seguridade, aforrar custos e ter una mellor interacción cos clientes, desenvolvendo una maior reacción ante as demandas do mercado e, polo tanto, ser máis competitivos, con miras á implantación de fábrica do futuro.

Enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG300C

 

Publicado el 18/05/2023